Ekogroszek

Ekogroszek

Niska zawartość siarki, jak również popiołu sprawia, że paliwo to spełnia normy wyznaczone przez Unię Europejską i kwalifikują je, jako…

Zobacz więcej »
Orzech

Orzech

Jeżeli posiadamy piec zasypowy, konwencjonalny, kuchnie węglową, czy różnego rodzaju kominek, to jednym z lepszych wyborów będzie z pewnością węgiel…

Zobacz więcej »
Kostka

Kostka

Najgrubszy z węgli oferowanych w sprzedaży. Jego wielkość waha się w przedziale od 60 do 200 mm. Generalnie im ziarno…

Zobacz więcej »
Groszek

Groszek

Jest to typ węgla kamiennego wyodrębniony przede wszystkim przez wzgląd na granulację, wahającą się w przedziale 8-31mm, co wpisuje go…

Zobacz więcej »
Koks

Koks

Nie nadaje się on do ogrze­wa­nia domów dobrze zaizo­lo­wa­nych z nie­wielką ilo­ścią wody w insta­la­cji grzew­czej. Wciąż są jed­nak budynki, dla któ­rych…

Zobacz więcej »
Miały energetyczne

Miały energetyczne

Miał węglowy to paliwo stałe do kotłów grzewczych. Wykorzystywany w celach grzewczych jest od dziesiątek lat. Do dziś jest to naprawdę…

Zobacz więcej »