Najgrubszy z węgli oferowanych w sprzedaży. Jego wielkość waha się w przedziale od 60 do 200 mm. Generalnie im ziarno grub­sze, tym węgiel lep­szy do zasto­so­wa­nia w domo­wym kotle. I nieco droż­szy. Paliwo dedykowane do typowego kotła zasypowego.

Główną jego zaletą jest dłuższy czas spalania w porównaniu z drobniejszymi węglami typu Orzech czy Groszek. Dodatkowo ze względu na dużą ilość miału przesiewany przed sprzedażą do klienta finalnego.